Bærekraft i Agder Gruppen

agder_lgo-a
Agder Gruppen tar et klart initiativ i det grønne skiftet i anleggsbransjen.

Agder Gruppen er totalleverandør innen salg og utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen.

Vår store satsing på utleie av maskiner og utstyr er i høyeste grad bærekraftig. En stor del av vår portefølje er dessuten elektriske anleggsmaskiner.

Anleggsenter symbol

Anlegg

Tlf 921 17 000
Tunnelservice symbol

Tunnel

Tlf 921 17 000
Rental symbol

Rental

Tlf 921 17 000
Slangeservice symbol

Slange

Tlf 921 18 000
Artboard 1

Transport

Tlf 921 17 000

Hvordan vi jobber med bærekraft

Vi er bl.a. importør i Norge av merkene XCMG og Wacker Neuson, begge disse produsentene leverer en stadig større andel batteridrevne maskiner.

Vårt hovedmål er å være den foretrukne totalleverandør for entreprenører i Norden. Vi har et stort fokus på bærekraft i vår bransje, for å redusere utslipp.

Utleie er bærekraftig

Kjernevirksomheten til Agder Gruppen er tuftet på bærekraftprinsipper. Først og fremst med tanke på utleievirksomhet, dvs. aktivt gjenbruk av maskiner og annet utstyr. Dette er bærekraft i praksis. Vi selger også brukte maskiner. Les mer om hvorfor vi mener utleie er bærekraftig

Selskapet ble etablert i 2015, med hovedkontor i Kristiansand. Vi har åtte avdelinger i Norge og en i Sverige. Konsernet har ca. 220 medarbeidere.

Agder Gruppens avdelinger

 • Kristiansand (hovedkontor)
 • Oslo
 • Drammen
 • Larvik
 • Sandnes
 • Bergen
 • Førde
 • Fauske
 • Stockholm

Agder Gruppen AS er morselskap i konsernet. Følgende eierandeler er inkludert i konsernet

 • Agder Anleggsenter AS: 100 %
 • Agder Rental: 100 %
 • Agder Maskintransport AS: 91 %
 • Svegskogen 11 AS: 100 %
 • Agder Gruppen AB: 100 %
 • Agder Slangeservice AS: 100 % eid av Agder Anleggsenter AS
VÅR VISJON:
Agder Gruppen skal bli den foretrukne totalleverandøren til entreprenørene i Norden.

Våre verdier

Utslippsbesparelser

Vi leier bl.a. ut en stor portefølje av elektriske anleggsmaskiner. 10 hybridmaskiner som er modifisert fra dieseldrift til elektrisk drift vil redusere utslippet med anslagsvis ca. 1500 tonn CO2.

Eksempelet over er basert på disse forutsetningene:

 • For hver liter diesel man unngår å bruke vil man spare miljøet for ca. 2,66 kg CO2 per liter diesel.
 • 2,66 kg CO2 per liter diesel. Vekten som slippes ut er vesentlig høyere enn den forbrukte drivstoffvekten fordi karbonet i drivstoffet slår seg sammen med oksygenet.

Maskinene vi modifiserer (A45, 352 og TL 2000) har opprinnelig et snittforbruk samlet på 38 liter/time.

 • 1.500 timer pr år/pr maskin = 15.000 timer på 10 maskiner
 • 15.000 X 38 liter/time = 570.000 liter pr. år
 • 570.000 Liter X 2,66 = Ca 1,516.000 kg CO2

Noen nøkkeltall fra 2022

 • 20 % av maskinparken er fossilfri pr. 1.1.2023, inkl. hybrid tunnelutstyr
 • 8 % av de ansatte i Agder Gruppen er kvinner

Miljø og samfunnsansvar - Rapport 2022

Miljø og samfunnsansvar: Rapport 2022

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Den innebærer at alle bedrifter får større ansvar for å være åpne og transparente i forhold til hvordan virksomheten påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at Agder Gruppen – og alle andre bedrifter – reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjøre vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene. Loven pålegger blant annet virksomhetene å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risokoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

Her kan du lese: Agder Gruppens redegjørelse 2023

For mer informasjon om hvordan Agder Gruppen jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til apenhetsloven@agder-gruppen.no

Våre leverandører

Relatert innhold