Derfor er utleie bærekraftig

Derfor mener vi at utleie er vårt mest bærekraftige fortrinn.

Agder Gruppens ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid gjennom å redusere utslipp fra maskinparken vi formidler, og gjennom en ansvarlig adferd i alle ledd av vår virksomhet.

Vi bidrar i hovedsak til en mer bærekraftig framtid gjennom:

  • Vår omfattende utleievirksomhet, der anleggsmaskiner brukes om og om igjen.
  • Ved innovasjon og modifiseringf fra tradisjonell dieseldrift til hybridløsninger og ren batterielektrisk drift, under vår egen merkevare «Greenline».

Utleie

Vi mener at det beste vi kan bidra med i et bærekraftperspektiv er å bruke maskiner og utstyr om og om igjen, ved å legge til rette for en effektiv utleievirksomhet. Utleie sikrer kontinuerlig bruk av de samme elementene – og på den måten slipper vi dødtid ved at maskiner står uvirksomme. Det er bedre at to entreprenører leier samme maskin til ulike tider, enn at begge eier hver sin maskin, som ikke blir brukt halve tida.

På denne måten reduserer vi behovet for nyproduksjon og slipper overproduksjon.

Og markedet etterspør utleieprodukter mer enn noen gang før. En amerikansk studie bekrefter at holdningen har endret seg radikalt i anleggsbransjen i løpet av kort tid. Stadig flere dreier fokuset fra å eie til å leie. Det startet så smått i løpet av finanskrisen, da enkelte entreprenører av økonomiske grunner for aller første gang ble tvunget til å vurdere leie.

Overraskende nok fortsatte trenden gjennom oppgangstiden i årene som fulgte, der man så økende tall for maskinutleie, ikke bare i anleggsbransjen, men også i andre bransjer.

Ifølge en studie fra The American Rental Association (ARA) svarte 9 av 10 at de hadde leid utstyr i løpet av 2019. Anslag viser at verdien av utleie til anleggsbransjen vil overstige 170 billioner dollar innen 2026. (Kilde: Catrentalstore.com)

Fossilfri kraft

Anleggsmaskiner er energikrevende. Det ligger i sakens natur. De er store og tunge, de er laget av mye metall – og har tradisjonelt krevd mye drivstoff.

Å bygge veier og tunneler gjennom det norske landskapet er i tillegg en svært krevende øvelse. Heldigvis har Norge gjennom årtier hatt fremsynte ingeniører og andre fagfolk som har funnet løsninger slik at anleggsarbeidet har kunne utføres stadig mer effektivt.

Nå er vi ved et veiskille. Et fossilfritt veiskille. Agder Gruppen ønsker å gå enda lenger – og fremskynde denne utviklingen mot en fossilfri fremtid.