Sponsing

Agder Gruppen ønsker å bidra til kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge, og foretar en vurdering av søknader to ganger årlig. 

Hvem kan søke?

  • Idrettsklubber for aldersbestemte lag, motorklubber, barneteater o.l. kan søke. (PS: Vi sponser ikke russebusser).

Hva kan du søke om?

  • Økonomiske bidrag. Vi har ikke gaveartikler eller andre premier.

Når kan du søke?

Alle må søke gjennom søknadsskjemaet nederst på denne siden. Vi samler opp og foretar en tildeling to ganger i året (i april og i oktober).

Har du ikke fått skriftlig tilbakemelding på din søknad senest hhv. mai og november, er du dessverre ikke blitt prioritert i denne omgang.

Søknadsfrister sponsing

  • 1. april
  • 1. oktober

Søknadskriterier

Søknaden må fylles ut i sin helhet for at den skal bli behandlet. Det blir i hvert enkelt tilfelle gjort en helhetlig vurdering, og da er det viktig at vi har tilstrekkelig informasjon.