Sponsing

Agder Gruppen ønsker å bidra til kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge, og foretar en vurdering av søknader fire ganger i året. 

Vi tar gjerne også imot tips og søknader til «Årets julegave», hvor vi hvert år velger en ny ideell organisasjon som vi støtter økonomisk.

Hvem kan søke?

  • Idrettsklubber for aldersbestemte lag, motorklubber, barneteater o.l. kan søke. (PS: Vi sponser ikke russebusser).
  • Alle ideelle organisasjoner kan søke om «Årets julegave».

Hva kan du søke om?

  • Økonomiske bidrag. Vi har dessverre ikke gaveartikler eller andre premier.

Når kan du søke?

Alle må søke gjennom søknadsskjemaet nederst på denne siden. Vi samler opp og foretar en tildeling fire ganger i året.

Har du ikke fått skriftlig tilbakemelding på din søknad senest én uke etter disse tildelingsdatoene, er du dessverre ikke blitt prioritert. Men du må gjerne søke flere ganger.

Søknadsfrister sponsing

  • 1. mars
  • 1. juni
  • 1. september
  • 1. november

Søknadsfrister «Årets julegave»

  • 15. november

Søknadskriterier

Søknaden må fylles ut i sin helhet for at den skal bli behandlet. Det blir i hvert enkelt tilfelle gjort en helhetlig vurdering, og da er det viktig at vi har tilstrekkelig informasjon.