Kunde- og leverandørinformasjon

Kunden representerer og garanterer at den vil overholde gjeldende sanksjoner og eksportkontroll-lovgivning i sin gjennomføring av avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, lover, forskrifter, vedtak eller utøvende ordre vedtatt, vedlikeholdt eller håndhevet av EU, Norge og USA.

Kunden skal ikke selge, tilby, markedsføre, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, selgers produkter eller tjenester til noen fysiske eller juridiske personer som er utpekt på noen sanksjoner eller liste over begrensede parter (enten ved navn eller grunn for å være inkludert i en gruppe av personer), eller er direkte eller indirekte eid eller kontrollert av en slik utpekt fysisk eller juridisk person, eller til ethvert prosjekt, sluttbruk eller geografisk område som vil utsette selgeren for en risiko for brudd på eventuelle sanksjoner vedtatt, vedlikeholdt eller håndhevet av , inkludert, men ikke begrenset til, EU, Norge eller USA. Kunden skal foreta tilstrekkelige og risikobaserte forespørsler for å finne ut om prosjektet, sluttbruken eller enhver mulig tredjepart som selgers produkter eller tjenester skal gjøres tilgjengelig for, er underlagt noen sanksjoner, enten direkte eller indirekte, som beskrevet i det foregående. Kunden er ansvarlig for å innhente alle eksport-, import- og distribusjonslisenser eller tillatelser som kan kreves for at kunden lovlig skal kunne drive sin virksomhet.

Kunden skal varsle selgeren skriftlig omgående ved oppdagelse av ethvert tilfelle hvor den (i) ikke overholder noen av bestemmelsene i denne klausulen [X] eller (ii) er utpekt av en offentlig avdeling eller et byrå som mål for sanksjoner eller eksportkontroll. I ethvert slikt tilfelle kan selgerens forpliktelse til å levere produkter og/eller tjenester etter selgers valg suspenderes eller avsluttes med umiddelbar virkning uten noe ansvar for selgeren. Kunden skal holde selgeren skadesløs fra og mot eventuelle tap, skader og krav som oppstår som følge av brudd på denne klausulen. Denne skadeserstatningen skal overleve etter oppsigelse av denne avtalen.

Agder Gruppen forbeholder seg retten til å endre priser, tilbud og kontrakter som følge av endringer i uforutsette vilkår, som for eksempel endringer i valuta.

 

Vår Supplier Code of Conduct finner du her