Våre verdier

agder_lgo-a
Våre verdier skal hjelpe oss å gjøre riktige valg i en omskiftelig hverdag. I Agder Gruppen skal verdiene ligge til grunn for vår virksomhet. Vi vil at disse verdiene skal gjenspeiles i vår atferd og våre holdninger.

Respekt

Vi er vennlige og imøtekommende med respekt for hverandre
Vi bryr oss om og tar vare på kollegaer og bedriften

 

Samarbeid

Vi skal bidra til å gjøre andre, så vel som oss selv, bedre
Vi har tillit til hverandre og fokus på felles mål.

 

Trygghet

Vi skaper trygghet ved å samarbeide med våre medarbeidere, leverandører og kunder

 

Ansvarlighet

Vi tar ansvar for egne handlinger, vi er strukturerte, holder orden og rydder etter oss
Vårt fokus på å skape verdier gjør oss sammen til et godt team
Vi skal være lojale mot bedriften og de beslutningene som taes

 

Engasjement

Vi er åpne og positive
Vi er inspirerende og kreative
Vi er positive til nye løsninger

 

Kvalitet

Kvalitet skal prege alle våre rutiner og prosesser, slik at kunder, leverandører og ansatte opplever forutsigbarhet knyttet til vår aktivitet og våre leveranser. 

 

Til sammen skal alt dette gi våre ansatte, kunder og leverandører en stolthet over å være knyttet til Agder Gruppen.