Agder Gruppens miljøpolicy

Vår miljøpolicy

Vi ønsker at engasjementet skal bidra positivt til vårt omdømme. Vi er bevisst på at vi gjennom vår virksomhet innvirker på ytre miljø og klimaendringer. Dette skjer både direkte gjennom egen aktivitet og indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vårt hovedmål er å være den foretrukne totalleverandør for entreprenører i Norden. Vi har et stort fokus på innovasjon og utvikling av maskiner og utstyr for å redusere utslipp.

I tillegg har vi en bevisst holdning til energibruk og et aktivt fokus på avfallssortering følges opp med månedlige, oversiktlige rapporter til alle ansatte i alle avdelinger.

Transport

Konsernets målsetting er å bytte ut maskinparken til mest mulig miljøvennlige alternativer.

For de store maskintransportoppdragene, med tungtransport av maskiner til anleggsbransjen rundt om i Norge, er elektrisk drift per nå ikke mulig. Men vi følger utviklingen på dette området nøye, og vurderer muligheten for om en av våre lokale flyttebiler i Oslo kan bli nullutslippsbil, som et pilotprosjekt.

Konsernet legger forøvrig til rette for elbil-ladere på alle våre avdelinger.

Bærekraft i Agder Gruppen