HMS og arbeidsmiljø

agder_lgo-a
Vi ønsker å være en trygg og god arbeidsplass der vi bidrar og hjelper hverandre på tvers av avdelinger og vi jobber aktivt for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Agdergruppen har som mål å drive vår virksomhet uten at vi skader mennesker eller miljø. For å oppnå dette bruker vi aktivt HMS systemet Smart Dok.

Vi setter fokus på sikkerhet høyest av alt. Vårt klare mål er 0 skader. Dette jobbes det for ved aktivt å bruke HMS system. Konsernet Agder Gruppen har en egen HMS-leder-stilling som har ansvar for alle konsernets avdelinger.

Inkludering

Vi har som overordnet mål å være en inkluderende arbeidsplass.

Lærlinger

Konsernet har 8-10 lærlinger i virksomheten til enhver tid. I tillegg til at dette er en flott måte å rekruttere fremtidige arbeidere på, så er det også viktig å bidra til at ungdommen lærer hva en arbeidsgiver forventer av sine arbeidstakere, samt å bidra til at de får en god utdannelse. Lærlingeordningen blir organisert i samarbeid med OKAB (Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene).

Likestilling

31.12.2021 var det totalt 130 ansatte i Agder Gruppen-konsernet, hvorav 13 kvinner. Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere flere kvinner. Konsernet jobber forøvrig etter retningslinjer som skal sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn, opprinnelse, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Kontakt vår HMS-ansvarlige

Agder Bedriftshelsetjeneste SA er en ressurs for avdelingene i Kristiansand, Sandnes, Flekkefjord, Larvik, Drammen og Viken.

For oppbygging av HMS plattform har vi valgt SMartDok som vårt foretrukne verktøy.

Registreringen av kjemikalier gjøres gjennom Eco Online, som har et system for kjemidatablad. I dette systemet kan man filtrere på våre ulike lokasjoner, og få en komplett oversikt over alle kjemikalier som finnes per lokasjon. På enkelte produkter er det opprettet QR-koder, slik at man enkelt kan få tilgang til digitale datablad per produkt.

For å nå våre mål med avfallshåndtering har vi valgt Norsk Gjenvinning som samarbeidspartner. Norsk Gjenvinning håndterer avfall for avdelingene i Kristiansand, Flekkefjord og Viken. Norsk Gjenvinning har også ansvar for å deklarere farlig avfall for oss.

Vi samarbeider med OKAB ved ansettelse av lærlinger til Kristiansand Anleggsenter.

Tilbake til hovedsiden for Bærekraft