Miljøfyrtårn

To av Agder Gruppens selskaper er Miljøfyrtårn-sertifisert

Agder Slangeservice var den første av våre virksomheter som ble Miljøfyrtårn-sertifisert, høsten 2021. Høsten 2022 fikk også Agder Maskintransport sin sertifisering. Målet er at alle våre virksomheter etter hvert skal bli sertifisert.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for å hjelpe virksomheter til å lykkes med en grønn omstilling. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon både i private bedrifter og offentlige virksomheter.

Gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn får vi tilgang på digitale systemer med konkrete verktøy som hjelper oss med å forbedre miljøprestasjonene. Dette innebærer bl.a. systematisk arbeid med arbeids- og miljøtiltak i hverdagen, bl.a. kildesortering, mer miljøvennlig transport, reduksjon av vannforbruk, redusert bruk av papir, økt bruk av biologiske innsatsfaktorer, enøk-tiltak m.m.

«Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling» heter det i tildelingsbrevet fra stiftelsen Miljøfyrtårn. En Miljøfyrtårn-sertifisering er gyldig i tre år før den må fornyes.

Tilbake til hovedsiden for Bærekraft