Lønnsomhet med elektriske anleggsmaskiner fra Wacker Neuson

Egner batterimaskiner seg kun til småjobber på mindre byggeplasser? Slett ikke.

Både for miljøet og for bunnlinja er det smart å velge utslippsfrie maskiner.

Wacker Neuson har over 20 utslippsfrie maskiner i sin Zero emission-serie, alt fra el-hjullastere, el-dumpere og el-gravemaskiner til batteristampere og batteriplater. Med dette sortimentet kan du drive en hel anleggsplass uten direkte acgassutslipp og med betydelig redusert støynivå – uten at ytelsen forringes.

Kostnadsbesparelser

Wacker Neuson zero emission-maskiner overbeviser på mange områder, også når det gjelder kostnadene.

Lave energikostnader: Elektromotorer er vesentlig mer effektive enn forbrenningsmotorer. I praksis betyr dette ar du sparer opptil 65 % på energikostnader med batteristampoere og opptil 75 prosent med kompaktmaskiner.

Lavere vedlikeholdskostnader: Elektromotorer krever ekstremt lite vedlikehold. Mye typisk vedlikeholdsarbeid på forbrenningsmotorer faller helt bort, som å skifte kileremmer, motorolje og kjølevæske. Dette gir lengre vedlikeholdsintervaller.

Kostnadsbesparende batteriløsning: Det nye batterisystemet som Wacker Neuson har utviklet, kan brukes i mange forskjellige maskiner og skiftes i en håndvending. Du sparer investeriungskostnader.

Større bruksområde: Elektromaskiner kan også brukes i støy- og avgassfølsomme omgivelser. Dermed sikrer du deg lukrative oppdrag og maskinene utnyttes bedre.

Visste du at?
* Anskaffelsen av elektrisk drevne maskiner støttes ofte med subsidier eller tilskudd. Kontakt oss for informasjon.
* Med Wacker Neusons Zero emission-løsninger kan du redusere CO2-utslippene med inntil 90 prosent, inkludert batteriproduksjon og energiproduksjon.

Takket være Zero-emission-maskinene fra Wacker Neuson er visjonen om «en utslippsfri anleggsplass» blitt virkelighet.

Batterimaskinene fra Wacker Neuson har blitt testet på en rekke store byggeplasser, med stor overbevisning.

Overbeviser i praksis

På store prosjekter i bykjernen, både i Wien, Barcelona og København er det blitt satset utelukkende på utslippsfrie maskiner fra Wacker Neuson. Både til å grave opp og fylle igjen, til massetransport og komprimering.

I København skulle det legges kabler i en travel gågate. For ikke å innskrenke butikkenes åpningstid, ble arbeidene utført om natten. Og for ikke å forstyrre sovende beboere om natten, ble det brukt: stillegående el-maskiner fra Wacker Neuson – til alle arbeidsområder. For med musestille elektrodrift forstyrrer man ingen!

Her er utstyret som ble brukt:

Bryte opp brostein: El-gravemaskinen Wacker Neuson EZ17e

Grave ut masse: El-gravemaskinen Wacker Neuson EZ17e

Transportere vekk masse: El-hjuldamperen Wacker Neuson DW15e (med 1,5 tonn nyttelast) og hjullasteren WL20e

Komprimering: Vibroplate Wacker Neuson AP1850e og batteristamper AS50e

Erfaringene fra prosjektet i bykjernen i København var at byutikkene kunne ha åpent som normalt, og beboerne kunne sove like godt som vanlig- Kablene ble lagt nesten ubemerket. En bekreftelse på dette var kommunens støymålinger. På målingene ble det ikke registrert støyutslipp fra nullutslippsproduktene – det var kun rtenovasjonsbilene som kjørte forbi med konvensjonelle motorer som ga utslag på målbare verdier.

Både stavvibratorer, stampere, plater, dumpere og minigravere fra Wacker Neuson viste at de hadde like mye styrke som konvensjonelle maskiner, samtidig som de beskytter operatør og omgivelsene rundt byggeplassen.

Batteriet lades raskt i en vanlig stikkontakt eller med hurtiglading med sterkstrøm på bare fire timer. Den rause batterikapasiteten gjør at de hydrauliske funksjonene holder for en hel arbeidsdag ved full ytelse.

Dumperen DW15e er utstyrt med en egen elektromotor til kjøring og én til arbeidshydraulikken for å bruke effekten behovstilpasset og uavhengig samt å minimalisere energiforbruket. Dermed blir nlydnivået aldri høyere enn 60 dB(A), som tilsvarer vanlig lydstyrke i et rom.

Ekstra praktisk: I tillegg til batteristamperne og vibroplatene kan også den elektriske stavvibratoren bruke de samme litiumionbatteriene til betongkomprimering.

Alle disse løsningene drives av et topp moderne litiumionbatteri. Det er støtsikkert og robust, fordi det er laget med tanke på en tøff hverdag på en byggeplass.Det modulære batterisystemet har mange fordeler. Utskiftningen gjøres i en håndvending uten verktøy.