Fem grunner til at det lønner seg å skifte til el-maskiner

"Den stille anleggsplassen" har mange fordeler

1: Fordi ansvaret ikke slutter på byggeplassen

Opptil 90 prosent lavere CO2-utslipp og ingen direkte avgasser på byggeplassene: Dermed bidrar Zero emission-produktene fra Wacker Neuson til å ta vare på klimaet.

Også området rundt anleggsplassen belastes mindre fordi maskinene arbeider veldig stille. Det kan heller ikke oppstå forurensinger i grunnen, slik det kan gjøre f.eks. ved etterfylling av drivstoff.

2: Fordi det lønner seg å redusere støynivået

Allerede 10 desibel mindre betyr en halvering av den oppfattede lydstyrken. De elektrisk drevne anleggsmaskinene fra Wacker Neuson er inntil 20 desibel stillere enn de drivstoffdrevne motstykkene.

3: Fordi mindre kan være best

Byggebransjen drar enda mer nytte av elektrisk drift enn bilbransjen. For sammenliknet med el-bilen har anleggsmaskiner en mye større ytelse og kjører for det meste med full belastning.

Derfor blir det høyere CO2-utslippet ved batteriproduksjonen raskere amortisert. Det at det ikke oppstår noen utslipp på byggeplassen er ekstra gledelig for operatøren, særlig i dårlig ventilerte omgivelser.

4: Fordi det kan være så enkelt

Batteriproduktene betjenes enkelt og intuitivt og kan lades opp i alle stikkontakter eller brukes straks med oppladet batteri. Anleggsutstyret startes bokstavelig talt ved å trykke på en knapp. Ved alle Zero emission-modellene står den fulle ytelsen umiddelbart til disposisjon – en hel gjennomsnittlig arbeidsdag, uten etterlading.

5: Fordi Zero emission er fremtiden

Elektromotorer er mer effektive enn forbrenningsmotorer og trenger lite vedlikehold. Dermed reduseres energi- og driftskostnadene. Med større bruksområde blir dessuten maskinene bedre utnyttet, noe som gir økt lønnsomhet. Lavere CO2-utslipp har økonomiske fordeler. Både EU og Norge planlegger tiltak for å redusere drivhusgasser, f.eks. ved hjelp av en CO2-avgift. Vi kommer ikke utenom elektrisk drift – heller ikke når vi tenker økonomi.