Trond Rannestad (55) er ansatt som HR- og bærekraftsansvarlig i Agder Gruppen

Siviløkonomen som opprinnelig er fra Moi i Rogaland startet i jobben 15. januar 2024 med stor entusiasme. Han har sittet mange nok timer bak spakene i en minigraver på tomta si til at han er veldig komfortabel med anleggsbransjen.
Som ansvarlig for bærekraft skal Trond utvikle og implementere en bærekraftstrategi i forretningsdriften, etablere bærekraftsmål og rapportere fremgang. Som leder for HR skal han bl.a. bistå med rekruttering, ansettelser og onboarding.
Trond Rannestad er utdannet siviløkonom fra Kristiansand. Yrkeskarrieren startet i verdens største revisjonsfirma Deloitte. Senere har han vært noen år i bank, leder for Norsk Tur og ansatt i oljeselskapet Cameron.
Privat har Trond tre barn, hvorav ett hjemmeboende, og han har en fortid som spiss på fotballklubben Jervs elitelag.