Fusjonerer med Agder Anleggsenter

Agder Gruppen AS har restrukturert selskapsstrukturen for å optimalisere virksomheten og for å forenkle det administrative arbeidet. Derfor ble det mot slutten av 2023 gjennomført en fusjon mellom Agder Anleggsenter og de tre selskapene Malleus Maskin, Terox AS og Anlegg og Industriteknikk.

Melding om fusjon ble registrert i Foretaksregisteret 19.10.2023.

Fusjonen har ingen konsekvenser for verken kunder eller leverandører.