Stockholm

Telefon: +46 08 20 11 70

Adresse: Symmetrivägen 29 B, 196 37 Kungsängen

ÅPNINGSTIDER:

Mandag – fredag kl. 07 – 16

 

Agder Gruppen etablert i den svenske hovedstaden

Siden 2018 har Agder Gruppen leid ut maskiner til tunnelprosjekter i den svenske hovedstaden. Med så god respons at det er etablert en egen Sverige-avdeling av Agder Gruppen i Stockholm.

Foreløpig teller arbeidsstokken sju ansatte, alle ansatt i løpet av 2022.

– I Stockholm er det så mange store anleggsprosjekter på gang at det vil bli stort behov for både tunnelmaskiner og andre anleggsmaskiner i de neste årene, forteller daglig leder Peter Nilsson.

Han nevner spesielt en rekke t-bane-prosjekter og flere større veitunneler i Stockholm by. Det pågår også store prosjekter i Göteborg, ikke minst Västlänken der Agder Gruppen har leid ut både maskiner og personell. Västlänken er en åtte kilometer lang jerbnbaneforbindelse under byen, hvorav seks kilometer skal gå i tunnell under byen.

Blant de sju nyansatte er det tre mekanikere. De har ordrebøkene fulle, og mye tyder på at avdelingen kommer til å måtte ansette enda flere folk fremover.

Daglig leder for Agder Gruppen-konsernet, Svein Arne Uppstad, har store planer for både Stockholm og Sverige forøvrig.

-Nå skal vi først få bygget opp et komplett anleggshus i Stockholm. Videre planlegger vi etablering av flere tilsvarende avdelinger rundt om i Sverige, slik at vi kan være til stede som en totalleverandør også i andre regioner, slik som vi er i Norge, Sier Svein Arne Uppstad. Foreløpig har Agder Gruppen ni avdelinger i Norge.

 

14 øyer i byen

Selve Stockholm by er bygd på 14 øyer. Det sier seg selv at det skal en del infrastruktur til for å serve de 1 million innbyggerne i den svenske hovedstaden.

Agder Gruppens etablering i Sverige har resultert i et flott anleggssenter i drabantbyen Kungsängen, 3 mil nordvest for Stockholm sentrum. Et bygg med to etasjer, med stor butikkavdeling like innenfor inngangspartiet, verkstedavdeling, vaskehall, slangeservice og kontorlokaler.

Men hvordan er det for en norsk aktør som Agder Gruppen å få fotfeste og hevde seg på den svenske østkysten?

-Det er veldig mange store aktører i bransjen. Men jeg kjenner ikke til at det finnes en eneste konkurrent som er totalleverandør, slik som Agder Gruppen er. Der har vi helt klart et stort fortrinn, sier Peter Nilsson. Uansett tar det tid å etablere seg og bli kjent i markedet.

 

Stadig større utleiemarked

Utleie av anleggsmaskiner er sterkt økende i Sverige, slik det også er i Norge. Peter Nilsson, som forteller at den harde bruken sliter ekstremt på maskiner som benyttes i tunneler.

-Vår erfaring er at det faktisk er mye lengre livslengde på leiemaskiner enn på maskiner som eies av entreprenører. Fordi det er i begge parters interesse å passe best mulig på maskinene.

De fleste entreprenører i Sverige begynner også å ta inn over seg de stadig strengere myndighetskravene til bransjen. Ikke bare utslippskrav, men også krav til hyppige kontroller.

-Dermed blir det også et økonomisk aspekt, som i mange tilfeller gjør det mer attraktivt å leie maskiner, fremfor å eie. Å passe på at alt er i orden til enhver tid, og sørge for jevnlige kontroller og vedlikehold gjør nok at mange ønsker å benytte ressursene til andre ting, og heller prioriterer å leie maskiner.

Ansatte