Aktuelt

Agder Maskintransport er Miljøfyrtårn-sertifisert

Enda et nytt selskap i Agder Gruppen er blitt Miljøfyrtårn-bedrift. Agder Maskintransport har nylig fått sin Miljøfyrtårn-sertifisering.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og er en verdifull ressurs for oss for å lykkes med den grønne omstillingen. Tidligere i år fikk Agder Slangeservice sin Miljøfyrårn-sertifisering, som det første selskapet i Agder gruppen-konsernet.

«Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling» heter det i tildelelsesbrevet fra stiftelsen Miljøfyrtårn.

Effektiv prosess

Svein Senumstad, HMS-ansvarlig i Agder Gruppen, forteller at det har vært en god og effektiv prosess som ligger til grunn for resultatet, der det har blitt lagt grundige planer for å sette tiltak i system.

Gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn får Agder Maskintransport tilgang på et digital system med konkrete verktøy, som vil hjelpe selskapet forbedre miljøprestasjonene sine ytterligere innen blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Avfallsortering

Senumstad forteller at avfallssortering er satt i system i mer eller mindre hele Agder Gruppen-konsernet.

-Da vi startet systematisering av kjemihåndtering ble det en bevisstgjøring, og dette har resultert i at vi forsøker å standardisere mest mulig av både innkjøp og bruk av kjemikalier. Dette er bra for både ytre og indre miljø, sier Senumstad.

-Vi har også satt søkelys på prosedyrer internt i bedriften som vil gjøre oss til en sikrere og bedre arbeidsplass.

Nå jobbes det for at resten av firmaene som står under Agder Gruppen også skal bli sertifisert.

-Det er mye penger å spare om en gjør ting mer riktig. HMS-tiltak kan være kostbare, men vi ser likevel at investering i dette er lønnsomt totalt sett, sier Senumstad.

En Miljøfyrtårn-sertifisering er gyldig i tre år.

Relatert