Agder Gruppen selger Flekkefjord-avdelingen

Pressemelding 8.1.2024:
Agder Gruppens produksjonsavdeling i Flekkefjord er solgt ut av konsernet. Med dette signaliserer Agder Gruppen at konsernet ønsker å rendyrke sin forretningsstrategi, med fokus på et stadig voksende utleiemarked.

Flekkefjord-avdelingen, Agder Tunnelservice, har vært en av ti avdelinger i Agder Gruppen-konsernet.

Agder Tunnelservice er et produksjonsselskap, med fokus på utvikling, ombygging og elektrifisering av anleggsmaskiner, hovedsakelig for tunneldrift. Avdelingen har rundt 80 ansatte. Driften skal fortsette som før, men under nye eiere – med Kjell Vidar Hamre i spissen.

-Salget er del av en planlagt, gjennomtenkt og bevisst strategi som vi har jobbet for lenge: Nemlig å satse enda mer på utleie og salg i konsernet, sier konsernsjef i Agder Gruppen, Svein Arne Uppstad. Målet og forretningsstrategien er klar: Større forutsigbarhet i kjernevirksomheten: salg og utleie av anleggsmaskiner. Visjonen er å bli den foretrukne totalleverandøren i Norden.

Det har i mange år vært tette bånd mellom Agder Gruppens avdeling i Flekkefjord og morselskapet, Agder Gruppen. Agder Gruppens konsernsjef Svein Arne Uppstad har vært styreleder i Agder Tunnelservice, og tidligere daglig leder Kjell Vidar Hamre i Agder Tunnelservice var i en lang periode styremedlem i Agder Gruppen. Han har også hatt en liten eierpost i Agder Gruppen.

Nå er det nettopp Kjell Vidar Hamre som tar over Agder Tunnelservice, sammen med andre investorer.

-Begge selskap har nådd nye høyder år etter år. Strategiene og driftsformen er likevel så pass forskjellige at vi i felleskap har kommet fram til denne løsningen som vi mener vil bidra til at selskapene hver for seg vil kunne rendyrke sine respektive posisjoner mer effektivt, både med tanke på effektivitet og potensiale, sier Kjell Vidar Hamre.

Hamre understreker at selskapet kommer til å fortsette driften og produksjonen i Flekkefjord, og at de ansatte ikke vil bli berørt av den endrede eierstrukturen. Agder Tunnelservice vil i forbindelse med transaksjonen endre navn til Terox AS.

Fakta om Agder Gruppen
Agder Gruppen er et sterkt voksende konsern som er totalleverandør innen salg og utleie av maskiner og utstyr til anleggsbransjen. Agder Gruppen ble etablert i Kristiansand i 2015 og har rundt 300 ansatte, fordelt på ti avdelinger i Norge og Sverige.

Fakta om Agder Tunnelservice
Selskapet Agder Tunnelservice i Flekkefjord har fokus på utvikling, ombygging og produksjon av utslippsfrie anleggsmaskiner og utstyr for tunneldrift. Agder Tunnelservice ble innlemmet i Agder Gruppen i 2018 og har rundt 80 ansatte. Selskapet holder til i Flekkefjord.