APS1135e (Elektromotor)

Forovergående vibrasjonsplate (elektromotor)

Høye slagkraften, høy slaghastigheten og rask forskyving gir gode komprimeringsresultater.

Vekt: 63 kg

Motor: Elektromotor

Frekvens: 98

Ta kontakt

Se også andre tilsvarende produkter (Komprimeringsutstyr):