Etterbehandling av trykkluft ihht til ISO-8573-1

Etterbehandling av trykkluft ihht til ISO- 8573-1

Etterbehandling av trykkluft til alle formål, inne og ute.

Produktbeskrivelse:

Slik fungerer en lufttørker

Lufttørkere fjerner fuktighet fra trykkluften.
Hvert tørkersystem – adsorpsjonstørkerkjøletørker og membrantørker, bruker sin egen teknikk.

Målingen av tørr trykkluft etter bearbeidingen kalles «duggpunkt». Jo lavere temperatur duggpunktet har, desto mindre vanndamp i luften. Duggpunkt betyr den faktiske temperaturen hvor kondenseringen begynner. Hvis duggpunktet for eksempel er –40 °C, vil dette si at kondenseringen bare starter hvis trykklufttemperaturen går ned til –40 °C.

Hvorfor legge til en lufttørker i trykkluftsystemet?

Mange verktøy og utstyr som drives av trykkluft, tåler ikke vann eller fuktighet. Mange prosesser som bruker trykkluft, behandler produkter som ikke tåler vann eller fuktighet.Det dannes ofte fritt vann i trykkluftkretsen, noe som er en naturlig del av kompresjonssyklusen.

Ubehandlet trykkluft som inneholder faste, flytende og gassholdige forurensende stoffer, utgjør en betydelig risiko da den kan skade luftsystemet og sluttproduktet. Fuktighet, en av hovedkomponentene i ubehandlet luft, kan forårsake følgende problemer:

  • Vann i et trykkluftsystem forårsaker ofte korrosjon som fører til rustdannelse i trykkluftsystemet. Disse rustpartiklene vil bli frigjort og transportert gjennom trykkluftsystemet. Korrosjon på luft- eller gassdrevne instrumenter gir feilaktige målte verdier, noe som forårsaker avbrudd eller utkobling av systemprosesser.
  • Årsak til slitasje på den indre delen av trykkluftledningen, noe som fører til hull og dermed til luftlekkasjer, slik at trykket faller. Dette betyr tap av energi og penger.
  • Dette kan føre til skade på eller svikt i trykkluftverktøyene og kan forårsake forurensning av de behandlede produktene. Fritt vann eller fuktighet i et trykkluftsystem kan opprettholde bakterievekst, eller fuktigheten kan absorberes av det behandlede produktet og føre til kvalitetsavvik og at produktet ødelegges. For eksempel: kan ha en negativ innvirkning på fargen, adhesjonen og overflatefinishen på lakk som påføres med trykkluft. Dette kan føre til refusjon av produktet og påvirke lønnsomheten.
  • Vann kan fryse i kontrollrør i kaldt vær, noe som fører til funksjonssvikt på kontrollene.