CAT-TENNER

K80 - 12 TONN
DELENR. TYKKELSE
ADAPTER 220-9084 36 mm
LÅS 220-9090
PENETRATION PLUS 475-5470
K90 - 15 TONN
DELENR. TYKKELSE
SENTER 220-9094 45 mm
LÅS 220-9090
PENETRATION PLUS 475-5482
K100 - 18 - 23 TONN
DELENR. TYKKELSE
SENTER 220-9104 45 mm
LÅS 220-9090
PENETRATION PLUS 475-5495
K110 - 24 - 30 TONN
DELENR. TYKKELSE
SENTER 469-4311 60 mm
LÅS 286-2110
PENETRATION PLUS 467-9823
K130 - 30 - 40 TONN
DELENR. TYKKELSE
SENTER 469-4316 70 mm
LÅS 220-9130
PENETRATION PLUS 467-9813
K150 - 45 - 55 TONN
DELENR. TYKKELSE
SENTER 472-0800 80 mm
LÅS 233-7150
PENETRATION PLUS 467-9817
K170 - 65 - 80 TONN
DELENR. TYKKELSE
SENTER 478-2532 90 mm
LÅS 232-0170
PENETRATION PLUS 232-0173