Vi kan levere overgangsfester til det meste. Kan levere til andre fester enn det som er spesifisert under. Ta kontakt for tilbud.

Spesifikasjoner: