Høyt tippende lettmaterialskuffe

Skuffer til hjullaster for effektiv håndtering av lettmateriale som snø, flis og spon. Denne skuffen øker tipphøyden med ca 75 cm fra en standard skuffe.

Les mer om produktene her: https://stark.fi

Spesifikasjoner: