Diamant kappskiver

Sliping og polering

Husqvarna tilbyr et stort utvalg av produkter for sliping og polering. Du finner slipekopper og segmenter til forskjellige elektriske og pneumatiske maskiner.

Segmentene fra Husqvarna er utviklet for å imøtekomme en lang rekke behov. Her finner du standarddimensjoner og – former med forskjellige blandinger og diamantkonsentrasjoner. Bruksområdene spenner over et bredt spekter av ulike materialer for forskjellige applikasjoner, skjæretyper og hastigheter. Slipekoppene har kroner for enkel sliping, grovsliping, polering og sliping på harde materialer. Vi har enkel rad, dobbelt rad og mange andre varianter. Innhold av diamanter varierer med arbeidsformålet, og produktene kan leveres enten med M14-feste eller ø22,2-hull.

Husqvarna opererer med diamantverktøy med metallbindemiddel – Redi Lock. Det er et robust og ukomplisert system der du skifter hele sett med diamanter, raskt og effektivt – uten bruk av verktøy.

Diamantskiver for bordsager

Bladet erstatter fiberskiven. Holder inntil 50 ganger lengre, støver ikke, sprekker ikke, lukter ikke, tåler vann.

Diamantblader helsintret, lasersveiset, eller med normale segmenter for alle typer materialer . Vi har produkter for tørr og våtkapping.

Enten det er til tegl, polyester, varmebestandig stein eller for å kappe stål har vi løsningene for det.

Vi har flere typer lagerførte diamantblader i Ø 300- Ø 500.

Diamantkappeskiver for kappsager og vinkelslipere

For vinkelslipere, bensinmaskiner, gulvsager, bordsager og ringsager samt elektriske håndsager.

Dette er profesjonelle universalskiver som kan benyttes til betong med og uten armering, granitt, skifer, murstein, asfalt, takstein, Leca og annet.

Skivene benyttes der det stilles spesiell krav til hva som skal skjæres samt krav til hastighet og levetid.

Vi har skiver for V-fuging og ringsager. Finnes i alle størrelser (ø115-ø400) og ulike kvaliteter avhengig av hva som skal kuttes.

Spesialblader for redningsoppdrag , polyester og andre utfordrende oppdrag.

Ta kontakt for bestilling eller mer informasjon.