Greenline (Våre nullutslippsmaskiner)

Fossilfrie anleggsmaskiner fra Agder Gruppen

Agder Gruppen er i klimaførersetet – og produserer utslippsfrie anleggsmaskiner for norske og internasjonale kunder. Maskinene leveres både med hybrid- og helelektrisk drift, med kabel eller batteri.

Maskinene utvikles ved vår avdeling i Flekkefjord, i nært samarbeid med ledende norske og europeiske fagmiljøer. Porteføljen som stadig utvides, markedsføres under navnet «Greenline» og omfatter piggemaskiner, lastemaskiner, dumpere, lifter og boreutstyr.

Norge må kutte sine klimautslipp med 50 % innen 2030. Utvikling av ny teknologi er en forutsetning for å løse vår tids klimautfordringer. Agder Gruppen bidrar aktivt for å nå våre klimamål og tilbyr framtidsrettede løsninger til byggherrer og entreprenører. Løsningene kan spare entreprenører for store summer og klimaet for store utslipp.

Agder Gruppen har allerede omfattende leveranser til AF Ghella i forbindelse med ny vannforsyning til Oslo, et prosjekt som fra 2025 skal være 100 % utslippsfritt.

El-maskiner for utleie

Vi tilbyr også et stort antall elektriske maskiner for utleie gjennom Agder Rental.

Hybride maskiner

Helelektriske maskiner

Kontakt