STARSOIL

Seppi M S.p.A er grunnlagt av Max Seppi i 1939 og spesialiserer seg innen kratt og steinknusing.

STARSOIL er en multifunksjonell jordfres og steinknuser for fjerning av stubber og røtter og veivedlikehold.Egner seg godt til å opprettholde og vedlikeholder grusveier. Kan arbeide på dybder ned til 40 cm, knuse stein opp til 30 cm og frese trær opp til 40 cm i diameter. Arbeidshastighet 0,5 – 2 km/t. Kan leveres med et utvalg av ekstra utstyr.

Les mer om produktene her: www.seppi.com

Spesifikasjoner: