STAR-FC

Seppi M S.p.A er grunnlagt av Max Seppi i 1939 og spesialiserer seg innen kratt og steinknusing.
STAR-FC  er en multi-stubbefreser og jordfres til traktor.

Freser stubber, bearbeider jorden i dybden, knuser steiner og freser røtter. Freser og bearbeider så dypt som 30 cm under overflaten, freser trær opp til 40 cm i diameter og knuser stein opp til 15 cm. Kan leveres med et utvalg av ekstra utstyr.

Les mer om produktene her: www.seppi.com

Spesifikasjoner: