STAR-FC hyd

Seppi M S.p.A er grunnlagt av Max Seppi i 1939 og spesialiserer seg innen kratt og steinknusing.
STAR-FC hyd er en multifres for stubber og jord til gravmaskin montering. Freser stubber og røtter enkelt, men tar også å knuse steiner.

Multi-funksjonalitet gjør denne til en maskin Seppi har investert mye i. Freser stubber og bearbeider jorden i dybden, knuser stein og freser røtter og forbreder jorden for eventuelt ny beplatning. Freser så dypt som 30 cm under overflaten, freser trær opp til 40 cm og stein opp til 15 cm.

Les mer om produktene her: www.seppi.com

Spesifikasjoner: