MIDI-KASTOR

Seppi M S.p.A er grunnlagt av Max Seppi i 1939 og spesialiserer seg innen kratt og steinknusing.
MIDI-Kastor er en stubbefreser for små og mellomstore gravemaskiner. Den freser stubben i dybden så sypt som 30 cm under bakken.

Enhver stubbe kan utryddes ved å svinge gravemaskinens bom fra den ene enden til den andre. Resultatet er et flislag som lett kan innlemmes i jordsmonnet og blandes med bakken, noe som fremmer en rask nedbrytning.

Les mer om produktene her: www.seppi.com

Spesifikasjoner: