Pressemelding

Pressemelding, 24.4.2024 kl. 18.00:

Oppbudsbegjæring for Agder Gruppen 

Styret i Agder Gruppen har i dag innlevert oppbudsbegjæring til i Agder tingrett. Dette er en svært trist dag, ikke minst for konsernets mange ansatte.

Omfanget av Agder Gruppens finansielle utfordringer ble først gjort kjent for styret og eierne for kort tid siden. Agder Gruppen har vært gjennom en periode med rask vekst, hvor økte renter, et svekket markedssentiment kombinert med større avvik i håndteringen av finansielle engasjementer har ført til en hurtig forverring av selskapets evne til å betjene sine løpende forpliktelser.

Det har i den siste tiden pågått en intens prosess rundt mulige løsninger for å redde konsernet. Dessverre har det i løpet av prosessen blitt klart at omfanget av utfordringene er klart større enn opprinnelig antatt, slik at en redningsaksjon ikke var mulig. Styret hadde dermed ikke noe annet valg enn å begjære oppbud. Dette beklages på det aller sterkeste overfor alle involverte.

Styret har ingen kommentarer utover denne pressemeldingen. Eventuelle spørsmål bes rettet til bobestyrer som ventes å bli oppnevnt snarlig.

Kristiansand, 24. april 2024

Styret i Agder Gruppen AS