Greenline

"Greenline": Vi bygger om maskiner fra diesel til strøm

Vårt viktigste bidrag til det grønne skiftet er at vi bygger om gravemaskiner og andre maskiner fra dieseldrift til hybridløsninger på vårt verksted i Flekkefjord. Vi investerer både tid og penger i disse ombyggingene. Resultatet blir maskiner som får full funksjonalitet på både diesel og strøm. Produktene lanseres under Agder Gruppens eget merkenavn «Greenline».

Dette innebærer bl.a. ombygging av maskiner til en hybridløsning, hvor man får full funksjonalitet både på diesel og strøm. Den elektriske driften er koblet opp mot det opprinnelige hydraulikksystemet, via original hydraulikkpumpe. Full funksjonalitet ved dieseldrift er i behold.

På denne måten kan vi tilby norske entreprenører og kommuner fossilfrie løsninger. F.eks. har Oslo kommune vedtatt at alle kommunale byggeprosjekter skal være 100 % utslippsfrie innen 2025 – og er dermed helt avhengig av at det finnes nok utslippsfrie anleggsmaskiner i markedet. Også Bodø kommune har besluttet å ha fossilfrie byggeprosjekter innen 2025, og flere kommuner kommer sannsynligvis etter.

Elektriske gravemaskiner og andre maskiner

ET90