HMS

agder_lgo-a
Målet vårt er fornøyde kunder og vi arbeider sterkt for å oppnå dette målet.

Vi i Agdergruppen har som mål å drive vår virksomhet uten at vi skader mennesker eller miljø. For å oppnå dette bruker vi aktivt HMS systemet og utvikler/forbedrer dette.

Vi setter fokus på sikkerhet høyest av alt. Vårt klare mål er 0 skader. Dette jobbes det for ved aktivt å bruke HMS system.

Agder gruppen ønsker å være en trygg og god arbeidsplass der vi bidrar og hjelper hverandre på tvers av avdelinger. Vi har som overordnet mål å være en inkluderende arbeidsplass. Agder gruppen skal følge alle lover og regler samt være miljøbevisst. Ansatte hos Agder Gruppen jobber med stor yrkesstolthet og vi ønsker å levere kvalitet.

Vi har inngått avtale med Agder bedriftshelsetjeneste om samarbeid for våre ansatte. De er en viktig resurs for ansattes helse og miljø.

For oppbygging av HMS plattform har vi valgt å bruke SmartDok som vårt foretrukket verktøy.

For å få oversikt over kjemi, og stadig økene krav til handtering av dette, har vi knyttet til oss Eco online. De er en profesjonell samarbeidspartner for vurdering av helsefarer for ansatte og miljø.

Kontakt vår HMS-ansvarlige