Greenline

"Greenline": Vi bygger om maskiner fra diesel til strøm

Vårt viktigste bidrag til det grønne skiftet er at vi bygger om gravemaskiner og andre maskiner fra dieseldrift til hybridløsninger på vårt verksted i Flekkefjord. Vi investerer både tid og penger i disse ombyggingene. Resultatet blir maskiner som får full funksjonalitet på både diesel og strøm. Produktene lanseres under Agder Gruppens eget merkenavn «Greenline».

Dette innebærer bl.a. ombygging av maskiner til en hybridløsning, hvor man får full funksjonalitet både på diesel og strøm. Den elektriske driften er koblet opp mot det opprinnelige hydraulikksystemet, via original hydraulikkpumpe. Full funksjonalitet ved dieseldrift er i behold.

Elektriske gravemaskiner og andre maskiner

ET90

Tilbake til hovedsiden for Bærekraft