Bærekraft

agder_lgo-a
Bærekraftig utvikling

Agder Gruppen ønsker å være et selskap som driver en bærekraftig utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon, og dette vil vi gjøre uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Vi driver innovasjon og utvikling av maskiner og utstyr som er tilpasset økte krav til utslipp. Agder Gruppen har brukt betydelige midler i å fornye maskinparken, slik at vi kan være den foretrukne total leverandør til entreprenørene i Norden. Gjennom fokus på bærekraft, utvikling av våre ansatte og innovasjon vil vi være med å sørge for at anleggsbransjen også blir en viktig del av det grønne skiftet, og samtidig kan gå foran med å ta et tydelig samfunnsansvar.

Agder Gruppen er klare på at dersom anleggsbransjen står sammen i denne utviklingen vil bærekrafts målene være innenfor rekkevidde.

For å nå våre mål med avfallshandtering har vi valgt Norsk gjenvinning som samarbeidspartner. Der legger vi planer og mål for sortering og gjenvinning.