Bærekraft

agder_lgo-a
Bærekraftig utvikling

Agder Gruppen ønsker å være et selskap som driver en bærekraftig utvikling. Vårt mål er å være den foretrukne totalleverandør til entreprenørene i Norden, og vi har et stort fokus på innovasjon og utvikling av maskiner og utstyr for å redusere utslipp. Agder Gruppen skal sørge for at anleggsbransjen tar ansvar i det grønne skiftet, og vil gå foran med å ta et tydelig initiativ og samfunnsansvar.

Kjernevirksomheten til Agder Gruppen er tuftet på bærekraft-prinsipper. En vesentlig del av vår virksomhet dreier seg nemlig om utleie av maskiner, samt kjøp og salg av brukte maskiner – altså gjenbruk.

Vi bygger også om en stor del av maskinparken (gravemaskiner etc.) f.eks. fra dieseldrift til elektrisk drift, eller til hybridløsninger.

Transport

Konsernets målsetting er å bytte ut maskinparken til mest mulig miljøvennlige alternativer.

For de store maskintransportoppdragene, med tungtransport av maskiner til anleggsbransjen rundt om i Norge, er elektrisk drift per nå ikke mulig. Men vi følger utviklingen på dette området nøye, og vurderer muligheten for om en av våre lokale flyttebiler i Oslo kan bli nullutslippsbil, som et pilotprosjekt.

Konsernet legger forøvrig til rette for elbil-ladere på alle våre avdelinger.

Miljøfyrtårn

En av konsernets virksomheter er allerede blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, det er Agder Slangeservice. I slutten av september i år får enda en av våre virksomheter en slik sertifisering (Agder Maskintransport).

Vi ønsker at alle våre avdelinger skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfokus 

Konsernet Agder Gruppen har en egen HMS-leder-stilling som har ansvar for alle konsernets avdelinger.

Avfallshåndtering følges nøye. Sorteringsgrad rapporteres hver måned fra alle avdelinger. Resultatet fra de enkelte virksomheter sendes ut til alle avdelinger slik at man kan følge med på hvordan sin egen avdeling ligger an i forhold til andre.

Konsernet har et mål om en sorteringsgrad på minimum 85 % i gjennomsnitt. Per august 2022 hovedkontoret i Kristiansand en akkumulert sorteringsgrad til nå i år på 96,5 %.

Miljøpolicy og kjemihåndtering er områder som det er et stort fokus på, og som dekkes bredt i vår HMS-plan. Vi har valgt Eco online som vår samarbeidspartner på kjemihåndtering.

Alle bygg i alle våre avdelinger – samt alle våre servicebiler – skal ha en QR-kode som kan scannes for å få opp en fullstendig liste over alle kjemikalier som finnes i hhv. bygg/bil, med dertil hørende oppdatert verneblad og sikkerhetsdatablad.
Alle kjemikalier blir risikovurdert før de settes i system. For Terox sitt vedkommende vil denne registreringsprosessen pågå gjennom høsten og vinteren, og vårt mål er at alt skal være sluttført og operativt innen påske 2023.

Samarbeidspartnere

For å nå våre mål med avfallshandtering har vi valgt Norsk gjenvinning som samarbeidspartner. Der legger vi planer og mål for sortering og gjenvinning.