Bærekraft

agder_lgo-a
Agder Gruppen skal sørge for at anleggsbransjen tar ansvar i det grønne skiftet, og vil gå foran med å ta et tydelig initiativ og samfunnsansvar.

Utleie er bærekraftig

Agder Gruppen ønsker å være et selskap som driver en bærekraftig utvikling. Kjernevirksomheten til Agder Gruppen er tuftet på bærekraft-prinsipper. Under dette ligger først og fremst satsingen på utleievirksomhet, dvs. aktivt gjenbruk av maskiner og annet utstyr. Dette mener vi er bærekraft i praksis.

«Greenline»: Vi bygger om maskiner fra diesel til strøm

Et annet viktig bidrag til det grønne skiftet er at vi bygger om gravemaskiner og andre maskiner fra dieseldrift til hybridløsninger på vårt verksted i Flekkefjord. Vi investerer både tid og penger i disse ombyggingene. Resultatet blir maskiner som får full funksjonalitet på både diesel og strøm. Produktene lanseres under Agder Gruppens eget merkenavn «Greenline».

Vi bygger om maskiner fra diesel til strøm

Les mer om våre Greenline-produkter

Vår miljøpolicy

Vi ønsker at engasjementet skal bidra positivt til vårt omdømme. Vi er bevisst på at vi gjennom vår virksomhet innvirker på ytre miljø og klimaendringer. Dette skjer både direkte gjennom egen aktivitet og indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Vårt hovedmål er å være den foretrukne totalleverandør for entreprenører i Norden. Vi har et stort fokus på innovasjon og utvikling av maskiner og utstyr for å redusere utslipp.

I tillegg har vi en bevisst holdning til energibruk og et aktivt fokus på avfallssortering følges opp med månedlige, oversiktlige rapporter til alle ansatte i alle avdelinger.

Samfunnsansvar

Transport

Konsernets målsetting er å bytte ut maskinparken til mest mulig miljøvennlige alternativer.

For de store maskintransportoppdragene, med tungtransport av maskiner til anleggsbransjen rundt om i Norge, er elektrisk drift per nå ikke mulig. Men vi følger utviklingen på dette området nøye, og vurderer muligheten for om en av våre lokale flyttebiler i Oslo kan bli nullutslippsbil, som et pilotprosjekt.

Konsernet legger forøvrig til rette for elbil-ladere på alle våre avdelinger.