Første leveranse av hybrid gravemaskin fra Agder Gruppen – flere er under produksjon

For kort tid siden ble den første hybride gravemaskinen A-GL-C352 levert fra Agder Gruppen til kunde. Dette er den første i en foreløpig rekke på fem som er bygget i Flekkefjord.

CAT-maskinene modifiseres fra dieseldrift til full el-drift med Agder Gruppens egenutviklede hybridløsning. Stadig flere entreprenører får øynene opp for fordelene med slike gravemaskiner, som altså har full effekt både på strøm og diesel.

Den første maskinen som har forlatt produksjonslokalet i Flekkefjord er kjøpt av BG Entreprenør (Bertelsen & Garpestad). Den ble overlevert i begynnelsen av mai, og gikk direkte inn i drift på byggingen av ny E 39 Betna – Hestnes i Heil kommune i Møre og Romsdal, der det skal bygges 13 kilometer ny vei.

Bærekraft på byggeplass

BG Entreprenør er spesielt opptatt av bærekraft på byggeplassene – og ligger i forkant av mange av sine konkurrenter. På Molde-prosjektet har de som mål at 100 % av materialene som benyttes enten skal resirkuleres eller gjenbrukes.

-Noen mener at det er et hårete mål, men vi skal vise at det er mulig, sier prosjektleder Oddvar Hamre i Bertelsen & Garpestad. I så måte passer en gravemaskin fra Agder Gruppen som hånd i hanske.

For B&G har kjøpet av den 60 tonns fullelektriske gravemaskinen vært en viktig brikke i arbeidet med å sette ny bransjestandard. Hamre er svært godt fornøyd så langt.

-Maskinen fungerer utrolig godt. Ikke bare er den mye raskere og har mer power enn en tradisjonell dieselmaskin, men den er også veldig behagelig å kjøre fordi den ikke avgir støy, sier han.

-Skal vi nå klimamålene, spiller bygg- og anleggsbransjen en helt avgjørende rolle, forteller Hamre og viser til beregninger som viser at bransjen har stått for opptil 40 prosent av alle klimautslipp i verden. Nå ønsker selskapet fra Egersund å vise at det er mulig å drive en utslippsfri byggeplass.

Go Green – mer enn maskiner

Bertelsen & Garpestad bruker anledningen i Molde til å etablere et pilotprosjekt som de kaller Go Green, hvor de ønsker å bidra både til mer sirkulærøkonomi i bransjen, men også til å redusere utenforskap og øke inkludering. Det betyr bl.a. at alle restmaterialer – som tidligere hadde blitt kastet – nå blir sortert i et 300 kvm stort telt for resirkulering eller gjenbruk. I teltet jobber fire ufaglærte personer som tidligere har falt utenfor arbeidslivet, som nå får en ny sjanse.

Go Green-prosjektet er et samarbeid mellom Bertelsen & Garpestad, NAV Lindesnes og Fagopplæring Sør. Universitetet i Agder er med som akademisk partner for å dokumentere ringvirkningene av prosjektet.

Nummer 2, 3, 4 og 5

For Agder Gruppen inngår el-maskinene de modifiserer i en portefølje som kalles Greenline.

Modifiseringen av CAT-maskinene opptar et stort areal i Agder Gruppens verkstedhall i Flekkefjord. Byggenummer 2 er solgt til NRC Kept, og ruller snart ut fra lokalet, det samme er tilfellet med byggenummer 5, som skal til Stangeland Maskin. Nummer 3 og 4 er kjøpt av AF-gruppen. Alle disse fire skal leveres innen utgangen av september.

Men det stopper ikke der. For øyeblikket blir det bestilt inn deler til bygging av produksjonsnummer nr. 6 og 7.

Det er forøvrig ikke bare denne typen maskiner som bygges om til hybridløsning. Per nå gjøres tilsvarende modifiseringer også på CAT 315, 325, 326, 340 og 352.

Les mer om hybridmaskiner levert av Agder Gruppen