Nyheter

Agder Maskintransport er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

Under en seremoni i Kristiansand 18. januar kunne daglig leder for Agder Maskintransport, Inge Senum Oftebro, motta Miljøfyrtårn-plaketten av varaordfører Erik Rostoft. Sammen med seg på podiet hadde han Agder Gruppens HMS-ansvarlig Svein Senumstad, som har jobbet med tilrettelegging av krav og standarder som er nødvendig for å kunne kalle seg en Miljøfyrtårn-bedrift.

Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy for sertifisering og miljøledelse, og er en verdifull ressurs for oss for å lykkes med den grønne omstillingen. I 2022 fikk Agder Slangeservice sin Miljøfyrårn-sertifisering, som det første selskapet i Agder gruppen-konsernet. Nå kommer altså Agder Maskintransport etter.

Varaordfører Erik Rostoft sa under sin tale til årets 16 første Miljøfyrtårn-bedrifter at plaketten ikke bare er veggpryd, men et synlig bevis på at bedriftene tar tak. Selv har Kristiansand kommune vedtatt et ambisiøst miljømål, nemlig at kommunens klimautslipp skal reduseres med 30 prosent innen 2030.

Han sa også at det blir stadig viktigere for bedrifter å vise til at de tar klimasaken på alvor, med tanke på rekruttering.

-Nye ansatte vil vite om den bedriften de tenker på å gå inn i er bærekraftig eller ikke.

Effektiv prosess

«Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling» heter det i tildelelsesbrevet til Agder Maskintransport.

-Det er veldig moro at Agder Maskintransport har blitt sertifisert. Sertifiseringsprosessen har hjulpet oss å kartlegge hvilke områder vi kan bli bedre på, og til å få laget nye tiltak og rutiner. Vi er stolte av å kunne være med å fronte verdiene til Miljøfyrtårn, sier daglig leder Inge Senum Oftebro i Agder Maskintransport.

Svein Senumstad, som er HMS-ansvarlig i Agder Gruppen, forteller at det har vært en god og effektiv prosess, der det har blitt lagt grundige planer for å sette tiltak i system.

Gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn får Agder Maskintransport tilgang på et digital system med konkrete verktøy, som hjelper selskapet til å forbedre miljøprestasjonene blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

For Agder Maskintransports vedkommende er det i tillegg etablert en egen sjåførmappe som inneholder alt av dokumentasjon og prosedyrer som er nødvendig under transport.

Men bedriften har også gått enda lenger enn de kravene som loven stiller. For eksempel i forhold til sertifisering av surremateriell for maskiner og utstyr. Her er det nå innført en årlig intern sertifiseringsrutine. Alt utstyr blir nå sertifisert en gang per år, selv om det på papiret ikke er noe lovpålagt krav til dette.

Avfallsortering

Senumstad forteller at avfallssortering er satt i system i mer eller mindre hele Agder Gruppen-konsernet.

-Da vi startet systematisering av kjemihåndtering ble det en bevisstgjøring, og dette har resultert i at vi forsøker å standardisere mest mulig av både innkjøp og bruk av kjemikalier. Dette er bra for både ytre og indre miljø, sier Senumstad.

-Vi har også satt søkelys på prosedyrer internt i bedriften som vil gjøre oss til en sikrere og bedre arbeidsplass.

Nå jobbes det for at resten av firmaene som står under Agder Gruppen også skal bli sertifisert.

-Det er mye penger å spare om en gjør ting mer riktig. HMS-tiltak kan være kostbare, men vi ser likevel at investering i dette er lønnsomt totalt sett, sier Senumstad.

En Miljøfyrtårn-sertifisering er gyldig i tre år.