Måling av luftkvalitet

Gjør deg kjent med kravene til luftkvalitet

Hvis du vet at et filter fra QDT- eller QD+-serien er den ideelle løsningen for deg, kan du finne detaljert informasjon om spesifikasjonene nedenfor.

Hvis du er usikker på hvilket filter som skal brukes og bare vet at du må beskytte systemet mot oljedamp, må du først finne ut hvilke krav du har til luftkvalitet. For noen bruksområder er det ikke noe problem med oljedamp i trykkluftstrømmen, for eksempel når dekk fylles opp. I renromsmiljøer må disse dampene derimot filtreres ut før de forurenser sensitive sluttprodukter.

Hvis du kjenner til kravene til luftkvalitet og hvilke standarder som må overholdes, kan du velge riktig luftfilter, noe som kan redusere investeringskostnadene og sikre at du får mest mulig ut av trykkluftsystemet. Hvis du ikke er sikker på hvilken ISO-standard som gjelder for driften din, eller hvilken type forurensning du må beskytte systemet mot, kan du se i tabellene her.