Informasjon fra Agder Gruppen

Informasjon til pressen

Tirsdag 23.4.2024, kl. 14.00

Agder Gruppen har i går og i dag arbeidet sammen med banker, selskapets eiere og sentrale leverandører for å få på plass en modell for videre drift. I første omgang jobber selskapet med en midlertidig forretningsplan som gjør at den daglige driften kan gjenopptas og som sikrer inntekter til selskapet.

Dersom partene godkjenner planen for dette, er neste steg å finne en løsning som sikrer permanent og sunn drift for Agder Gruppen.

– Vi opplever dialogen med bankene og eierne som konstruktiv, og har et berettiget håp om at det kan foreligge en positiv avklaring i løpet av kort tid, sier konstituert konsernsjef Gunstein Lauvrak.

Han understreker at forutsetningene for videre, lønnsom drift er svært gode, og at det viktigste på kort sikt er å få gjenopptatt normal drift.

– Sett i lys av den uavklarte situasjonen har vi valgt å avlyse åpningsfesten av Agder Gruppens nye anleggsenter på Berger utenfor Oslo førstkommende fredag. Dersom den pågående prosesen får det utfallet vi håper, vil vi komme tilbake til et slikt arrangement, sier Lauvrak.

Agder Gruppen kommer heller ikke til å delta som planlagt på Vei og Anleggsmessen fordi det rent praktisk vil være vanskelig å gjennomføre det opprinnelige opplegget. Dersom en midlertidig løsning kommer på plass, vurderer selskapet likevel å være til stede på messen med et annet opplegg.

Gunstein Lauvrak,
konst. konsernsjef i Agder Gruppen

 

Mediehenvendelser kan rettes til markedssjef Hans Martin Sveindal, hms@agder-gruppen.no