Larvik (Terox)

Telefon 33 15 65 85 / 921 17 000

Ringdalskogen 93, 3270 Larvik

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag kl. 08 – 16

Den steintøffe konkurrenten

Med utspring fra steinindustrien i Vestfold har Terox vokst fram til å bli en av markedets ledende aktører innen salg og utleie av kompressorer og trykkluftutstyr. Også innen wiresaging og tradisjonelt anleggsutstyr har Terox etablert en sentral posisjon, i regionen hvor steinindustrien er en del av det lokale grunnfjellet.

Midt mellom Larvik og Sandefjord har Terox sine lokaler, i et industrifelt på Ringdalskogen, like ved E 18. Her er over 30 års erfaring samlet mellom fire vegger – og etter at konsernet Agder Gruppen kjøpte opp virksomheten i 2022 står selskapet foran en ny offensiv æra.

Terox har egne servicebiler og utfører oppdrag over hele Østlandet. Stor tilgjengelighet, rask responstid og minimal stopptid for kundene, er områder som vi ønsker å være gode på. Vi ønsker å gjøre hverdagen til kundene våre mer effektiv og lønnsom.

Terox har i løpet av de siste årene utviklet flere spesialmaskiner innfor boring og hydraulisk kiling, som er patentert og solgt til kunder både i Norge og i utlandet.

Kvalitet og kompetanse er to av våre nøkkelord. Samtidig ønsker vi å imøtekomme kundene med tilpassede løsninger. Det gjelder ikke bare nye produkter, men også innen service og utleie.

Administrasjon

Salg

Verksted