Larvik

Telefon 33 15 65 85 / 921 17 000

Ringdalskogen 93, 3270 Larvik

ÅPNINGSTIDER

Mandag – fredag kl. 08 – 16

Den steintøffe konkurrenten

Med utspring fra steinindustrien i Vestfold har Agder Gruppens avdeling i Larvik vokst fram til å bli en av markedets ledende aktører innen salg og utleie av kompressorer og trykkluftutstyr. Også innen wiresaging og tradisjonelt anleggsutstyr har denne avdelingen en sentral posisjon, i en region hvor steinindustrien er en del av det lokale industrigrunnfjellet.

I et industrifelt på Ringdalskogen like ved E 18, midt mellom Larvik og Sandefjord, finner du Agder Gruppens avdeling Larvik. Kvalitet og kompetanse er viktige nøkkelord, for her er over 30 års erfaring samlet mellom fire vegger. Etter at konsernet Agder Gruppen kjøpte opp det tradisjonsrike selskapet Terox i 2022, er virksomheten på vei inn i en ny offensiv æra. Selskapet har i løpet av de siste årene utviklet flere spesialmaskiner innfor boring og hydraulisk kiling, som er patentert og solgt til kunder både i Norge og i utlandet.

Avdelingen har egne servicebiler og utfører oppdrag over hele Østlandet. Stor tilgjengelighet, rask responstid og minimal stopptid for kundene er konkurransefortrinn.

Agder Gruppens avdeling i Larvik ønsker å gi deg som kunde tilpassede løsninger. Det gjelder ikke bare nye produkter, men også innen service og utleie.

Administrasjon

Salg

Verksted

Lager