Aktuelt

Agder Slangeservice er Miljøfyrtårn-sertifisert

Agder Slangeservice er stolte av å ha fått Miljøfyrtårn-sertifisering. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og er en verdifull ressurs for oss for å lykkes med den grønne omstillingen. 

Svein Senumstad, HMS ansvarlig i Agder Gruppen, forteller at prosessen med å bli sertifisert har vært bra og effektiv, med gode dialogmøter mellom partene der det ble lagt grundige planer for å sette tiltakene i system. Gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn får Agder Slangeservice tilgang på et digital system med konkrete verktøy, som vil hjelpe selskapet forbedre miljøprestasjonene sine ytterligere innen blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

“Vi har blant annet satt avfallssortering i system i mer eller mindre hele Agder Gruppen, Da vi startet systematisering av blant annet kjemihåndtering ble det en bevisstgjøring, og dette har resultert i at vi forsøker å standardisere mest mulig av vår kjemi, og ikke minst innkjøp. Dette er bra for både ytre og indre miljø” sier Senumstad. “Vi har også satt søkelys på prosedyrer internt i bedriften som vil gjøre oss til en sikrere og bedre arbeidsplass.”

Videre forteller Rolf Berge, daglig leder i Agder Slangeservice, at miljø er viktig for å kunne fortsette arbeidet i årene fremover: “Agder Gruppen tenker bærekraftig og ønsker å være fremoverlent inn forbi dette feltet også. Resultatet kom jo egentlig allerede på første søppelsortering, og her sparer vi både miljøet og mye penger.”

Nå jobbes det for at resten av firmaene som står under Agder Gruppen også skal bli sertifisert. “Det er rett og slett mye penger å spare om en gjør ting mer riktig. HMS-tiltak kan være kostbare, men vi ser likevel at investering i dette er lønnsomt totalt sett» sier Senumstad. Videre legger Berge til at “både Slangeservice, men også hele Agder Gruppen ønsker å vise ansvarlighet og seriøsitet rundt dette, både internt og eksternt. Vi gleder oss til videre sertifisering i Gruppen.”

Relatert